நிறைய பேசுவோம்

Wednesday, February 5, 2014

காதலர் தின கவிதை. - 4

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
காதலர் தின கவிதை. - 4
----------------------
காதல் சுகமானதுதான்..
ஏனோ ..
அவளின்/அவனின்
நினைவுகள்தான்
சுமையாகி போனது..

No comments: