நிறைய பேசுவோம்

Wednesday, February 5, 2014

காதலர் தின கவிதை - 3

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
காதலர் தின கவிதை - 3
-----------------------------
நானும் ...
கட்டிக் கொண்டிருக்கிறேன்..
தாஜ்மகால் ..
கற்களால் அல்ல
உன் நினைவுகளால்..

No comments: