நிறைய பேசுவோம்

Wednesday, February 5, 2014

காதலர் தின கவிதை - 5

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
காதலர் தின கவிதை - 5
----------------------
இன்றும் ...
தலை வாரும் போதெல்லாம் ..
உன் நினைவு
அன்று ..
கலைந்த என்
தலை முடியை
உன் விரல்களால்
கோதி விடுவாயே..

No comments: