நிறைய பேசுவோம்

Wednesday, May 4, 2011

நடிகர் ரஜினிகாந்த் மீண்டும் ஆஸ்பத்ரியில் அனுமதிக்கபட்டு இருப்பதாக NDTV செய்தி தெரிவிக்கிறது .

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்


நடிகர் ரஜினிகாந்த் மீண்டும் ஆஸ்பத்ரியில் அனுமதிக்கபட்டு இருப்பதாக NDTV  செய்தி தெரிவிக்கிறது . அவர் இரண்டு நாட்கள் ஆஸ்பத்ரியில் இருப்பார் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது . மூச்சு திணறல் காரணமாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளார் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது .நலமாக உள்ளார் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது 

நாம் ரஜினி குணமடைய பிரார்த்திப்போம் 

1 comment:

cheena (சீனா) said...

ரஜினி காந்த் விரைவினில் பூரண நலமடைய பிரார்த்தனைகள்