நிறைய பேசுவோம்

Saturday, July 2, 2011

அன்று .. உனக்காக காத்திருந்தேன்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்Earn upto Rs. 9,000 pm checking Emails. Join now!அன்று ..
உனக்காக 
காத்திருந்தேன் 
அது ..
காதல் ..
இன்று .
உன் ..
நினைவுகளுக்காக
காத்திருக்கிறேன் ..
இதுவும் 
.........Earn upto Rs. 9,000 pm checking Emails. Join now!


1 comment:

சி.பி.செந்தில்குமார் said...

காதல் கவிதைகள் படித்திடும் நேரம்