நிறைய பேசுவோம்

Monday, March 21, 2011

கவிதை : லஞ்சம் ... பிரபாஷ்கரன்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்


பூசாரி ...
தட்டில் ...
சில்லறை 
போட்டவுடன் தான் 
கிடைத்தது ..
சாமியின் புஷ்பம் No comments: