நிறைய பேசுவோம்

Tuesday, March 22, 2011

கவிதை : அட்மிஷன் .. பிரபாஷ்கரன்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்


அம்மாவிற்கும் ..
அட்மிஷன் ..
தேடினான் ..
முதியோர் 
இல்லங்களில்


No comments: