நிறைய பேசுவோம்

Monday, February 20, 2017

எதிர்பார்ப்பு

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
                              எதிர்பார்ப்பு

                                                

“வீட்டிற்கு வந்த உறவினர்கள் தின்பண்டம் வாங்கி வரமால் கையில் காசு கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டான் ரீசார்ஜ் கார்ட் வாங்க வேண்டுமே என்று ராமு ..”

No comments: