நிறைய பேசுவோம்

Thursday, February 23, 2017

நள்ளிரவில்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
“சூட்டிங் முடிந்து
நள்ளிரவில் தனியே காரில் செல்ல பயந்து கொண்டிருந்தாள் பேயாய் நடித்த நடிகை மேக்கப்புடன் ..”

No comments: