நிறைய பேசுவோம்

Thursday, February 23, 2017

தீ

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்


தீப்பிடிக்க..
தீக்குச்சி தேவையில்லை..
உன்.அருகாமை 
போதும்.

No comments: