நிறைய பேசுவோம்

Friday, February 14, 2014

காதலர் தின கவிதை - 13

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
காதலர் தின கவிதை - 13
------------------------
அன்று ..
உன் கண்களில்
தெரிந்த..
காதல்..
விரல் பிடித்து
நடந்த போது
இருந்த ..
இறுக்கம்
எல்லாமும்
காதலை சொல்லியது
இன்றும்..
அதே இறுக்கம்
காதலை..
சொல்லி கொண்டேதான்
இருக்கின்றனர் ..்

No comments: