நிறைய பேசுவோம்

Monday, February 10, 2014

காதலர் தின கவிதை. - 10

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
காதலர் தின கவிதை. - 10
---------------------------
நானும் .
நிறைய
சேமிக்கிறேன்
ஆம்..
உன் நினைவுகளை
என்..
இதய வங்கியில்..

No comments: