நிறைய பேசுவோம்

Friday, February 14, 2014

காதலர் தின கவிதை. - 12

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
காதலர் தின கவிதை. - 12
--------------------------
அன்று ...
என் தோள்..
மீது நீ
சாய்ந்த நேரம்
ஊஞ்சலாட்டம்..
இன்றும்..
உனக்காக
காத்திருக்கும்
ஊஞ்சல் ...

No comments: