நிறைய பேசுவோம்

Saturday, June 25, 2011

ஆண்களே ஜாக்கிரதை

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
Earn upto Rs. 9,000 pm checking Emails. Join now!இம் காலம் மாறி விட்டது ஆண்களே ஜாக்கிரதை இப்படி எல்லாம் பூ கொடுக்க செல்லாதீர்கள் . என்ன நடக்கும் என்று யாருக்கு தெரியும் கொலையும் செய்வாள் காதலி என்று புது மொழிதான் எழுத வேண்டும் . பார்த்து நண்பர்களே உஷாரா இருங்கள் ..Earn upto Rs. 9,000 pm checking Emails. Join now!


No comments: