நிறைய பேசுவோம்

Thursday, June 23, 2011

காதலிக்கு .. என் மேல் .. கண் இருக்கும்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
Earn upto Rs. 9,000 pm checking Emails. Join now!

அவள் ..
தொலைந்து 
போனால் 
ஆனால்..
நான் ..
தொலைக்கவில்லை 
மறைந்து போனால் 
அவள் .
நான்..
மறக்க வில்லை 
தேடிப்பார்த்தேன் 
நானும் 
என்னுள் 
அவளை 
தினம் .. தினம் 
இம் ..
என்றேனும் 
கிடைத்து ..
விடுவாளா ..
கிடைப்பாள் ..
என்பது நம்பிக்கை 
கிடைக்க மாட்டாள் 
என்பது .. உண்மை ..
காதலுக்கு ஏனோ 
கண் இல்லையாம்..
பின் எப்படி ..
காதலிக்கு ..
என் மேல் ..
கண் இருக்கும் 

Earn upto Rs. 9,000 pm checking Emails. Join now!

1 comment:

நிரூபன் said...

உங்கள் மீதான காதலியின் நேசத்தினை..
கண் எனும் குறியீடு கொண்டு வெளிப்படுத்தியிருக்கிறீங்க. அருமையான கவிதை.