நிறைய பேசுவோம்

Friday, March 18, 2011

கவிதை தோற்று விட்டது என் காதல் ..-பிரபாஷ்கரன்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்


தோற்று விட்டது ..
என் காதல் ..
ஆனால்..
ஜெயித்து விட்டது ..
அவளின் ..
நினைவுகள்