நிறைய பேசுவோம்

Wednesday, March 16, 2011

கவிதை எவரெஸ்ட் - பிரபாஷ்கரன்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

எவரெஸ்ட் ..
கூட ..
தொட்டு விடும் ..
உயரம்தான் ..
ஆனால் ..
என்னவளின் ..
இதயம் .. மட்டும் ..

2 comments:

நிரூபன் said...

உங்களவளின் இதயத்தைத் தொட முடியாத தூரத்தில் நீங்களா? இன்னும் கொஞ்சம் முயற்சி செய்து பார்க்கலாமே, சில நேரம் உங்கள் பார்வைகளுக்குள் அவள் சிக்கிக் கொள்ளலாம் அல்லவா?
//
எவரெஸ்ட் ..
கூட ..
தொட்டு விடும் ..
உயரம்தான் ..
ஆனால் ..
என்னவளின் ..
இதயம் .. மட்டும் ..//

ஏன் அவள் என்ன கல் நெஞ்சக் காறியோ?

நிரூபன் said...

உங்களவளின் இதயத்தைத் தொட முடியாத தூரத்தில் நீங்களா? இன்னும் கொஞ்சம் முயற்சி செய்து பார்க்கலாமே, சில நேரம் உங்கள் பார்வைகளுக்குள் அவள் சிக்கிக் கொள்ளலாம் அல்லவா?
//
எவரெஸ்ட் ..
கூட ..
தொட்டு விடும் ..
உயரம்தான் ..
ஆனால் ..
என்னவளின் ..
இதயம் .. மட்டும் ..//

ஏன் அவள் என்ன கல் நெஞ்சக் காறியோ?