நிறைய பேசுவோம்

Wednesday, May 11, 2011

கவிதை : சுயநலம் - பிரபாஷ்கரன்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

தோற்று போகும் 
காதலில் 
என்றும் 
ஜெயித்து கொண்டிருப்பது 
சுயநலம் ..