நிறைய பேசுவோம்

Friday, April 29, 2011

நடிகர் ரஜினிகாந்த் ஆஸ்பத்ரியில் அனுமதிக்கபட்டுள்ளார்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்


நடிகர் ரஜினி ஆஸ்பத்ரியில் அனுமதிக்கபட்டுள்ளார் . ஆனால் நலமாக இருப்  பதாகவும் பிரச்சினை ஒன்றும் இல்லை என்று அவர் மனைவி தெரிவித்துள்ளார் .உணவு ஒவ்வாமை காரணமாகத்தான் ஆஸ்பத்ரியில் அனுமதிக்கபட்டுள்ளார் என்று கூறப்படுகிறது  இருந்த போதும் சூப்பர் ஸ்டார் குணமாக பிரார்த்திப்போம் .No comments: