நிறைய பேசுவோம்

Wednesday, January 29, 2014

முத்தத்தின் ஈரம்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
அன்று . .
நீ தந்த
முத்தத்தின் ஈரம்
இன்றும்
காயவில்லை
ஏனோ..
காய்ந்து போனது
உன் மனது

No comments: