நிறைய பேசுவோம்

Friday, August 3, 2012

பின்னால் துரத்தும்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
முன்னுக்கு ..
வந்து விட்டேன் 
நான்..
ஆனாலும் 
பின்னால் 
துரத்தும் 
அவளின் 
நினைவுகள் 

1 comment:

திண்டுக்கல் தனபாலன் said...

நல்லது... தொடருங்கள்...

(இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்) - இதை எடுத்து விடுங்கள்... வேலை செய்யவில்லை...