நிறைய பேசுவோம்

Saturday, December 31, 2011

புத்தாண்டை வரவேற்போம் ..

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

நினைவுகள் ..
சுகமானவை
ஆனால்..
எதிர்பார்ப்புகள்
சுவாரஸ்யமானவை
சுகமான நினைவுகளோடு
பலவித ..
எதிர்பார்ப்புகளோடு
புத்தாண்டை
வரவேற்போம் ..
எல்லோரும் ..
எல்லா நலமும்
எல்லா வளமும்
பெற்றிட ..
ஆண்டவனிடம்
பிரார்த்திக்கிறேன் ..
எங்கும் மகிழ்ச்சி
நிலவட்டும் ..

1 comment:

மகேந்திரன் said...

பூத்துவரும் பொன்னெழிலாய்
பூக்கட்டும் புத்தாண்டு!
ஏழுவண்ண வானவில்லாய்
வண்ண வண்ண இன்பங்கள்
நிலைத்திருக்கட்டும் இவ்வாழ்வில்!

தங்களுக்கும் தங்கள் குடும்பத்தாருக்கும் என் அன்பிற்கினிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்.