நிறைய பேசுவோம்

Friday, March 10, 2017

நினைவு சாரல்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

மழைச்சாரல்..
வரும் போதெல்லாம்
உன்..
நினைவு சாரல்
ஏனோ ..
மழை நின்ற போதும்
நிற்காமல்..
தொடரும்
உன்..
நினைவு சாரல்

No comments: