நிறைய பேசுவோம்

Sunday, January 15, 2017

அந்த படம்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
                     அந்த படம்
                                

“ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் ரெடி செய்து விட்டு நண்பர்களோடு சேர்ந்து அந்த படம்   போட்டவுடன் பேரன் நானும் பார்ப்பேன் என்றபோது ..திரையில் கார்ட்டூன் ஓடியது ..”

No comments: