நிறைய பேசுவோம்

Wednesday, September 26, 2012

இவருக்கும் தாடி இருக்கு அதானோ .

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
Sundarapandian Movie Photos, Stills, Images, Posters
சுந்தர பாண்டியன் படம் பார்த்தேன் . பாரதி ராஜா படம் போல் வெட்டு குத்து . எல்லோரும் டி.ஆர் யை கிண்டல் செய்வர் இங்கு சசி குமார் வெட்டு பட்டு குத்து பட்டும் எழுந்து சண்டை போட்டு ஜெயிக்கிறார் இம் இவருக்கும் தாடி இருக்கு அதானோ .. படத்தில் வசனங்கள் நன்று ஆனால் படத்தை ஒரு சமூகம் சார்ந்து எடுத்ததுதான் ஏன் என்று புரிய வில்லை ..?

No comments: