நிறைய பேசுவோம்

Friday, May 4, 2012

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
தேன். குடித்தால் 
உடம்பு இளைக்குமாம் 
அன்பே ..
உன்
இதழ்களை தா.. 

No comments: