நிறைய பேசுவோம்

Thursday, November 17, 2011

ஜெயிப்போமா தோற்போமா தெரியாது ..

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

நடக்குமா ..நடக்காதா
தெரியாது ..
பிடிக்குமா பிடிக்குமா
தெரியாது ..
ஜெயிப்போமா தோற்போமா
தெரியாது ..
யாருக்கு ..
எல்லாம் அவளுக்குதான்
இருந்தும் ..
நானும் ..
காதலிக்கிறேன்
அவளுக்கு
பிடித்தால் என்ன
பிடிக்காவிட்டால்
என்ன ...
எல்லாம் காதலுக்கு
தெரியும் ..........

No comments: