நிறைய பேசுவோம்

Monday, November 7, 2011

தங்கம் .. விலை உயரவேண்டும்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
கடன் வாங்கி 
தங்க நகை 
வாங்கினான்
அட்சய திருதியை 
கொண்டாட ..


-----------
தங்கம் ..
விலை உயரவேண்டும் 
என்று ஆசைப்பட்டான் 
அந்த ..ஏழை 
காரணம் 
இருக்கும் ஒரு
நகையை
அதிக விலையில்
அடகு வைக்க

No comments: