நிறைய பேசுவோம்

Monday, March 3, 2014

மனதுக்குள்.. எரியும் காதல்.. தீயில்..

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
மனதுக்குள்..
எரியும் காதல்..
தீயில்..ஏனோ..
பொசுங்குவதே இல்லை
உன் நினைவுகள் ..

No comments: