நிறைய பேசுவோம்

Friday, December 16, 2011

உன் நினைவை சுவாசித்து வாழ்கிறேன்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

சுவாசிக்க ..
காற்றுதான்
தேவை இருந்தும்
ஏனோ..
உன் நினைவை
சுவாசித்து
வாழ்கிறேன்
உன் ..
நினைவுகளை
சேமித்து சேமித்து
நானும் ..
காதல் ..
கடனாளியாகி ..
போனேன் ..
நினைவுகளோடு
வாழும் போதும்
தோற்காமல்
ஜெயித்து ..
கொண்டிருப்பது
என்னமோ ..
காதல்தான் ..

No comments: